Pedra Maties / C-451- km 51,300 / 2528 Solsona (Lleida) +34 973 29 92 97 / 687 50 37 37

POLÍTICA DE PRIVACITAT i AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT:Per donar compliment amb l’ establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de la informació general d’aquest lloc web:
OBJECTE. Aquestes condicions generals (a partir d’ara, les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el Portal”) que PEDRA MATIES SL Amb CIF: B-25654625 seu social a Avda. de L’ Esport nº 5 25280 Solsona (Lleida), posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin.
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL. Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL. PEDRA MATIES SL es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel•lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, PEDRA MATIES SL es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.
UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS:Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies , vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte en Internet.
La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al lloc web de PEDRA MATIES SL (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de PEDRA MATIES SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual.
Per facilitar el seu accés, pot ser que PEDRA MATIES SL inclogui vincles a pàgines d’ Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar. També acceptarà que PEDRA MATIES SL no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a PEDRA MATIES SL no implica que aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS. L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest portal.
PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL. Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.
PEDRA MATIES SL i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per PEDRA MATIES SL. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

AVÍS LEGAL:
Aquest web pertany a PEDRA MATIES SL Amb CIF: B-25654625 seu social a Avda. de L’ Esport nº 5 25280 Solsona (Lleida)
Telf: 973299297 | Fax: 973299297 | Email: pedramaties@gmail.com
Desenvolupa l’activitat de Picapedrers, treballs amb pedra natural i pedrera.

PROTECCIÓ DE DADES.
Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a: PEDRA MATIES SL, C-451, km 51,300 25280 Solsona (Lleida). Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

LLEI APLICABLE.
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Back to top